امروز 1398/04/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون امکان‌سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان در حریم شهر جدید پردیسشماره۱۱۹۲۵۳/۳۰۰ - ۱۳۹۷/۹/۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون امکان‌سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان در حریم شهر جدید پردیس
استانداری تهران
شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ موضوع امکان‌سنجی ایجاد یک نقطه سکونتی در اراضی موسوم به واصفجان واقع در حریم شهر پردیس را در راستای مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ هیات محترم وزیران (مرتبط با ساماندهی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرق تهران) مورد بررسی قرار داد و با توجه به‌مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران با کلیات موضوع با شرایط زیر موافقت نمود:
۱ـ سقف جمعیت قابل استقرار در اراضی بر اساس اعلام نظر وزارت نیرو و در حد منابع آب قابل تخصیص تعیین می‌گردد
۲ـ محدوده اراضی با حذف عرصه‌های غیر قابل بارگذاری و پر شیب (در بخش‌های شمالی و جنوبی) مورد بازنگری و تدقیق قرار گرفته و پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی به عنوان ناحیه منفصل شهری پردیس به مراجع مربوط ابلاغ شود. تبعاً طرح جامع ناحیه منفصل شهری مذکور در چارچوب سقف جمعیت پذیری موضوع بند ۱ پس از مراحل تصویبی استانی به تصویب نهائی شورای عالی خواهد رسید.
۳ ـ سند پهنه‌بندی حریم مطابق دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم مصوب مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و پس از طی مراحل استانی به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری برسد
خاطر نشان می‌گردد اراضی موضوع این مصوبه و همچنین اراضی مربوط به شهر جدید شریف‌آباد (خوارزمی) در شهرستان پاکدشت در راستای تکلیف وزارت راه و شهرسازی مطرح در مصوبه ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ هیات محترم وزیران به عنوان گزینه‌های تأمین عوض جهت پاسخگویی به حقوق ادعایی تعاونی واقع در شمال و شمال شرق تهران تعیین شده‌اند. لازم است استانداری تهران با هماهنگی همه دستگاههای اجرائی استان سازوکار اجرایی منتنج به شروع فرآیند تهاتر حقوق ادعایی تعاونی‌ها با اراضی معوض را تدوین و جهت اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامات بعدی به شورای عالی شهرسازی و معماری گزارش نماید
تبعاً سابقه تعاونی ها، تعداد اعضا، میزان و نوع مالکیت اعضا، حساسیت طبیعی عرصه‌های مورد ادعا در کنار سایر عوامل موثر، اولویت‌های سازوکار مذکور را تعیین خواهد کرد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/10/01

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: