امروز 1398/04/04

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر باغبهادرانشماره۱۲۴۲۹۹/۳۰۰ - ۱۳۹۷/۹/۱۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر باغبهادران
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
شورای عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ خود طرح جامع شهر باغبهادران را پیرو صورتجلسات مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان و مورخ ۱۳۹۶/۵/۹ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
۱ ـ افق طرح جامع شهر باغبهادران با حفظ سقف جمعیت مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به سال ۱۴۱۰ افزایش یابد.
۲ـ حریم رودخانه زاینده رود بر اساس استعلام مجدد دبیرخانه شورای عالی از وزارت نیرو در کلیه اسناد طرح لحاظ گردد.
۳ـ در خصوص اراضی الحاقی در شرق محله ملک آباد به محدوده طرح هادی با توجه به قرار گیری در بالا دست رودخانه ملاحظات زیر اعمال شود :
۳ـ۱ـ محدوده اراضی الحاقی صرفاً در حد حقوق مکتسبه و تعهدات قانونی مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان تدقیق شود.
۳ـ۲ـ حریم کیفی رودخانه زاینده‌رود و ضوابط معطوف به آن در اسناد طرح لحاظ شود .
۳ـ۳ ـ درصورت عدم مغایرت با ضوابط حریم کیفی رودخانه و به جهت کنترل بارگذاری در بالادست آن، تراکم ساختمانی درحد بسیار کم حداکثر معادل ۶۰ درصد و سطح اشغال۳۰ درصد تعیین میگردد .
۳ـ۴ـ حدنصاب تفکیک اراضی ۲۰۰۰ مترمربع تعیین می‌گردد.
۳ـ۵ ـ هرگونه تغییر کاربری و تغییر ضوابط ساخت و سازاین محدوده پس ازاعمال در طرح جامع مغایرت اساسی محسوب میگردد.
۴ـ اراضی زراعی و باغی در دو موضع واقع در جنوب و غرب شهر (مطابق نقشة پیوست) از محدوده خارج و در حریم شهر تحت پهنه باغات تثبیت شود.
۵ ـ اراضی تفکیکی در دو موضع ـ اراضی موسوم به کوهاب و اراضی مسکن مهر و ایثارگران در حد تعهدات قانونی ایجادشده مورد تأیید اداره کل راه و شهرسازی استان و تدقیق شده و به محدوده الحاق شوند.
۶ ـ تداخل حریم پیشنهادی با حرایم شهرهای مجاور رفع و خط حریم حتی المقدور در بخش جنوبی بر عوارض طبیعی و مصنوع انطباق یابد و همچنین سند پهنه‌بندی حریم بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و منضم به اسناد طرح جامع ابلاغ شود.
۷ـ آثار تاریخی با ارزش و حرایم آنها مطابق نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اسناد طرح لحاظ شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/10/01

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: