امروز 1398/04/29

انتشار چاپ دوم مجموعه تنقيحي ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط

چاپ دوم مجموعه تنقيحي ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط منتشر شد.


چاپ دوم «مجموعه قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مربوط» منتشر شد.
اهم مندرجات اين اثر كه با دريافت نظرات وزارت کشور و دبيرخانه شوراي عالي استان‌ها تهيه شده و در شمارگان 5000 نسخه انتشار يافته، عبارتست از:
متن تنقيح‌شده قانون تشكيلات، و‌ظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي و نيز ديگر قوانين مربوط؛
آيين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌هاي هيات وزيران؛
دستورالعمل‌هاي مصوب شوراي عالي استان‌ها؛
بخشنامه‌هاي رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور؛
آراي هيأت عمومی ديوان عدالت اداري؛
نظرات مشورتي اداره‌كل ‌حقوقي ‌قوه‌ قضاييه؛
زيرنويس‌هاي توضيحي و تنقيحي؛
واژه‌نامه تفصيلي؛
لازم به ذكر است چاپ اول اين كتاب در آبان ماه 1397 منتشر شده است.
علاقه‌مندان براي تهيه اين كتاب كه در قطع وزیری و با شمارگان 5000 نسخه به چاپ رسيده و با قيمت 300/٠٠٠ ريال عرضه شده است، مي‌توانند به خانه كتاب معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات به نشاني خيابان وليعصر (عج)، قبل از تقاطع خيابان جمهوري اسلامي شماره ١١٦٠ مراجعه و جهت کسب اطلاعات مورد نیاز با شماره ٦٦٤٩٢٧٠٨ (در ساعات اداری) تماس حاصل نمایند.
تاریخ خبر : 1397/10/17

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: