امروز 1398/04/25

مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم

مصوبه شورای توسعه فرهنگ قرآنی درخصوص ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم ابلاغ شد.


شماره۹۷/۱۴۲۷۰/دش - ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم
(مصوب جلسه ۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی)
سازمان تبلیغات اسلامی
در اجرای راهبرد ۲۴ طرح ملی حفظ قرآن کریم مصوب جلسه ۲۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مبنی بر ارزیابی مستمر و دقیق حافظان جهت جذب حداکثری افراد در راستای مطالبات مقام معظم رهبری در تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم، به پیوست «ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم» که به پیشنهاد شورای ارزیابی حافظان در جلسه ۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۱ ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم تصویب شده است جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
رئیس ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن و قائم‌مقام رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ حمید محمدی

ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم
مصوب جلسات ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن و شورای ارزیابی حافظان
در اجرای راهبرد ۲۴ سند طرح ملی حفظ قرآن کریم مبنی بر ارزیابی مستمر و دقیق حافظان و مؤسسات حفظ از طریق طراحی و ایجاد ساختار­ها و سازوکارهای ارزشیابی مناسب و دومین اقدام ملی ذیل آن مبنی بر طراحی نظام یکپارچه آزمون‌های ارزشیابی حفاظ در سطوح مختلف جهت جذب حداکثری افراد در راستای مطالبات مقام معظم رهبری در تربیت ده میلیون حافظ، ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم به‌پیشنهاد شورای ارزیابی حافظان قرآن (شورای موضوع ماده چهار مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ ۱۳۸۴/۹/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، «ضوابط ارزیابی عمومی حافظان قرآن کریم» را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ آزمون­های عمومی حفظ قرآن کریم توسط مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت مردمی و نهادهای دولتی و عمومی واجد شرایط از طریق ممتحنان و ارزیابان مورد تأیید شورای ارزیابی حافظان قرآن برگزار می­شود.
تبصره ـ فرایند شناسایی و تأیید مراکز ارزیابی (مؤسسات و نهادها) و ارزیابان واجد شرایط از سوی شورای ارزیابی حافظان تعیین می­شود. شورا موظف است فعالیت ممتحنان را رصد کرده و ضمن جلوگیری از هر گونه اهمال، همه­ساله اسامی ممتحنان و نیز مراکز مورد تأیید را اطلاع­رسانی عمومی کند.
ماده۲ـ به کسی که توانایی دارد حداقل یک جزء قرآن را، به صورت صحیح و روان، از حفظ بخواند حافظ عمومی قرآن اطلاق شده و به وی «مدرک عمومی حفظ قرآن» اعطا می‌شود. به کسی که توانایی دارد حداقل پنج جزء قرآن را، به‌صورت صحیح و روان با تلفظ عربی حروف و حرکات در حد تمایز، همراه با درک معنای آیات، از حفظ بخواند حافظ قرآن اطلاق شده و به وی «مدرک حفظ قرآن» اعطا می‌شود.
ماده۳ـ شورای ارزیابی حافظان کشور مسئولیت طراحی و ابلاغ فرایندها و دستورالعمل‌های علمی و اجرایی و نظارت بر برگزاری آزمون‌ها را بر عهده دارد.
تبصره ـ دبیرخانه شورای ارزیابی حافظان کشور به صورت متناظر شورای ارزیابی حافظان استان یا واحد ارزیابی حافظان استان را ایجاد کرده و مسئولیت خود را از این طریق ایفا می­کند.
ماده۴ـ مدرک حفظ قرآن با امضای مشترک مدیر مرکز ارزیابی و نماینده ارزیابی حافظان استان صادر می­شود. مدرک حفظ کل قرآن با امضای دبیر شورای ارزیابی حافظان کشور صادر می­شود.
ماده۵ ـ مزایای دارندگان مدرک عمومی حفظ در ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن تصویب خواهد شد.
ماده۶ ـ مسئولیت اجرای مصوبه بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی و مسئولیت نظارت راهبردی اجرای مصوبه بر عهده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.
تاریخ خبر : 1397/11/08

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: