امروز 1398/04/25

آیین نامه اجرایی بند ب ماده 29 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ب ماده 29 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ابلاغ شد.تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 97/11/10 هيأت وزیران در خصوص"آیین نامه اجرایی بند ب ماده 29 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور"، طي نامه شماره 155012 در تاریخ 97/11/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1397/11/23

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: