امروز 1398/04/31

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکرانشماره۱۴۱۱۳۲/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پیرامون طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
استانداری قم
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۶ پیرو مصوبات پیشین خود، گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان قم را در خصوص طرح محور حرم حضرت معصومه (س) تا مسجد جمکران را استماع و مقرر نمود طرح مذکور با اخذ الزامات و ضوابط پیشنهادی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص سکانس اول محور (واقع در محدوده بافت تاریخی) و توجه به الزامات مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سکانسهای ۲ و ۳ حداکثر ظرف مدت یک ماه و باحضور دبیر شورای عالی و معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کمیته فنی شماره ۳ مورد بررسی نهایی قرار گرفته و جمع‌بندی نظرات کمیته به شورای عالی ارائه گردد.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/11/29

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: