امروز 1398/04/31

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشورشماره۱۶۱۶۸۵/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون نحوه عملیاتی کردن جزء ۶ بند ب ماده۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه کلیه استانها
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ خود پس از استماع گزارش کمیته فنی در خصوص «سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تهیه و تصویب طرح جامع شهرهای با جمعیت کمتر از پنجاه هزار نفر» موضوع جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر نمود:
۱ ) سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح جامع شهرها، شامل اصول کلی و اهداف کلان، مبانی، اهداف عملیاتی و راه‌کارها و الزامات عمومی در این خصوص، به شرح پیوست ابلاغ گردد.
۲) در اجرای جزء ۶ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و حسب نظریه ی مشورتی معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره ۳۵۴۸۱/۹۴۸۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸، طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از۵۰ هزار نفر جمعیت، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها، جهت انطباق با سیاست‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به این شورا منعکس‌شده و شورای مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های ابلاغی موضوع بند ۱ و امکان ابلاغ طرح اعلام نظر نماید.
۳) برای شهرهایی که بنا به ویژگی تاریخی (با نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) یا سایر ویژگی‌ها (با تشخیص دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری) بررسی خاص در مقیاس ملی ضروری باشد طرح ویژه تهیه خواهد شد.
ضمنا ضروری می‌داند با توجه به مصوبه فوق‌الذکر شورای عالی بر محورهای زیر تأکید نماید:
الف ـ به منظور پرهیز از تطویل فرآیند تصویب و ابلاغ طرح‌ها، دستور فرمائید سیاستهای ابلاغی طی این مصوبه در مراحل تهیه و بررسی طرح‌ها در همه مراحل رعایت شده و از پذیرش و تصویب طرح‌های مغایر با سیاست‌های مذکور در مراجع تصویبی استان پرهیز گردد.
ب ـ به استناد جزء اخیر بند ۲ مصوبه صدرالاشاره، ابلاغ اسناد طرح‌های جامع شهرهای موضوع این مصوبه توسط استانداران محترم، مشروط به اعلام نظر کتبی دبیرخانه شورای عالی مبنی بر انطباق آن با سیاستهای ابلاغی طی این مصوبه است که ظرف مدت ۳۰ روز کاری از تاریخ ثبت دریافت مدارک طرح توسط دبیرخانه مرکزی وزارت راه و شهرسازی، براساس نظر شورای عالی شهرسازی و معماری انجام خواهدشد.
ج ـ در صورت احراز عدم‌انطباق طرح مصوب با سیاستهای ابلاغی (براساس نظر شورای‌عالی)، مراتب با ذکر مصادیق جهت اصلاح و تجدید فرآیند صدرالذکر به استاندار محترم اعلام خواهدشد.
ح ـ مغایرت‌های اساسی طرح‌های جامع شهرهای با جمعیت کمتر از ۵۰ هزار نفر نیز مشمول این مصوبه و فرآیندهای مترتب بر آن خواهدبود.
خ ـ مبنای جمعیت شهرهای مشمول این مصوبه، آخرین سرشماری رسمی کشور خواهدبود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/11/29

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: