امروز 1398/04/31

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهرانشماره۱۵۸۷۵۰/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خود طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ تهران که در راستای تکلیف مقرر در بند ۱۰ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه شده است را با عنایت به‌ مصوبه شماره ۵۸۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۹/۱۹ کمیسیون ماده ۵ تهران مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود کمیته فنی شماره ۱ طرح مذکور را با رعایت چارچوب‌های زیر مورد بررسی قرار داده و نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم نهائی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه نماید.
۱ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در راستای احکام فرادست قبلی از جمله احکام مجموعه شهری و طرح جامع بر کنترل سقف جمعیت‌پذیری منطقه ۲۲ و ایفای نقش آن به عنوان مرکز استقرار خدمات بزرگ مقیاس با غلبه تفرج و گردشگری در مقیاس ملی و فرا ملی تأکید می نماید.
۲ـ با توجه به اینکه بر اساس گزارش شهرداری تهران، به واسطه اقدامات قبلی، ظرفیت سکونتی معادل ۴۷۵ هزار نفر در منطقه ایجاد شده است مقرر گردید کمیته فنی با همکاری مؤثر شهرداری تهران نسبت به احصاء و بررسی حقوق و تعهدات اقدام نموده و از همه تدابیر قانونی جهت تعدیل ظرفیت مذکور استفاده نماید.
۳ـ مجموعه ضوابط احداث بنا (اعم از پهنه‌بندی یا ضوابط و مقررات عام و خاص) به‌نحوی تدقیق گردد که امکان تفسیر آتی برای آن فراهم نباشد.
۴ـ گسلهای تدقیق شده و حرایم آن بر اساس آخرین ابلاغیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اسناد طرح منعکس شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/11/29

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: