امروز 1398/04/31

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکوشماره۱۵۸۷۵۴/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو
استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ خود مصوبه شماره ۵۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در خصوص میزان بارگذاری پروژه ساختمان پلاسکو را با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲ خود مورد بررسی قرار داد و مصوبه مذکور را منوط به تحقق شرایط زیر تائید نمود
۱ـ میزان بارگذاری طرح با عنایت به موافقت سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۲ (در محل استانداری تهران) در سقف طبقات تعیین شده در مصوبه کمیسیون ماده ۵ صرفاً محدود به تأمین مجموع زیر بنای واحد تجاری دارای حقوق مکتسبه پیش از تخریب و یادمان شهدای آتشنشان و فضای تأسیسات و پشتیبانی (از جمله پارکینگ) گردد. لذا احداث زیر بنای تجاری مازاد بر حقوق مکتسبه قبلی مورد تائید نمی باشد.
۲ـ پارکینگ مورد نیاز ساختمان مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی (در داخل ساختمان یا نزدیکترین فاصله ممکن) با هماهنگی شهرداری تهران تأمین گردد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/11/29

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: