امروز 1398/04/31

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون توسعه شهرک صنعتی بهارستانشماره۱۵۸۶۱۱/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون توسعه
شهرک صنعتی بهارستان
استاندار محترم و رئیس‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳، موضوع توسعه شهرک صنعتی بهارستان واقع در حریم شهرهای کمال‌شهر و کرج را پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز رامورد بررسی قرار داد و با توجه به‌صورتجلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ کمیته فنی شماره یک و نامه‌های شماره ۹۶/۵۲۹۱۳/۷۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ وزارت نیرو و شماره ۹۶/۱۶/۳۶۰۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ وزارت جهاد کشاورزی مقرر نمود:
۱ـ مطالعات ترافیکی طرح در انطباق با شبکه راه آهن پیرامونی واستفاده از ظرفیت حمل و نقل ریلی تهیه و به تأیید معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی برسد و متعاقب تأیید آن، مصوبه شورای عالی درموافقت با توسعه شهرک مذکور به مراجع ذیربط رسماً ابلاغ شود.
۲ـ اولویت استقرار در توسعه شهرک صنعتی، صنوف تولیدی مزاحم شهری کمال‌شهر و کرج خواهد بود.جهت کنترل تحقق این بند لازم است نقشه کاربری اراضی شهرک متعاقب طی فرآیند قانونی لازم، به تائید دبیرخانه کارگروه و امور زیربنایی و شهرسازی استان نیز برسد.
۳ـ به جهت پرهیز از بررسی موردی موضوعات مربوط به توسعه صنعت در پیرامون شهرتهران، شرکت شهرک‌های صنعتی به نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان یکی از اعضاء شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران، برنامه جامع ساماندهی صنایع در داخل شعاع یکصدوبیست کیلومتری شهرتهران را بارعایت همه مصوبات فرادست اعم از مصوبات هیات وزیران، طرح‌های مجموعه شهری وناحیه ای مصوب وطرح راهبردی حریم پایتخت و... تهیه و حداکثر ظرف مدت سه ماه به شورای عالی ارایه نماید.
۴ـ همراستا با سند پهنه‌بندی حریم طرح جامع کمال‌شهر اراضی حدفاصل شهرک صنعتی موجود و توسعه فعلی بدون امکان بارگذاری جدید وبه عنوان عرصه‌های سبز و طبیعی در حریم تثبیت گردد.
با عنایت به اینکه دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل و نقل معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی طی مکاتبات ۱۴۳۴۲۱/۹۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ و شماره ۱۲۶۲۶۴/۹۱۰ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۹، مطالعات ترافیکی طرح و کفایت ظرفیت شبکه ریلی موجود شامل ایستگاه‌های کرج، کمال‌شهر و مسیر خط شمال ۲ ریلی شهر کرج جهت پاسخگویی به نیاز حمل بار و مسافر توسعه شهرک مذکور را تأیید نموده است، بدین وسیله و در اجرای بند یک مصوبه صدرالذکر مراتب موافقت شورای عالی با توسعه شهرک مذکور اعلام می‌گردد.
مقتضی است ضمن ابلاغ به مراجع ذیربط دستور فرمائید نقشه کاربری اراضی شهرک متعاقب طی فرآیند قانونی لازم و با رعایت شروط مصوبه شورای عالی به تأیید دبیرخانه کارگروه امور زیربنائی استان برسد.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/11/29

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: