امروز 1398/04/31

مصوبه شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکرانشماره۱۴۷۶۰۲/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ویژه
توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان
استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درجلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ خود طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران را پیرو صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۳/۹ کمیته تخصصی طرحهای فرادست مورد بررسی قرار داد و ضمن استماع نظرات اعضا مقرر نمود کمیته تخصصی طرحهای فرادست با حضور همه نمایندگان دستگاههای عضو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با ملاک عمل قرار دادن مطالعات انجام شده توسط گروه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و با انعکاس مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان و همچنین توجه به مباحث مطرح شده در جلسه شورا، طرح را با حضور نمایندگان استانداران محترم دو استان مورد بررسی و تدقیق نهایی قرار داده و نتیجه با تأیید دبیر شورای عالی مصوب تلقی و اسناد طرح بر همان اساس ابلاغ شود.
معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ محمدسعید ایزدی
تاریخ خبر : 1397/11/29

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: