امروز 1398/04/06

برگزاری نشست تخصصی با موضوع «تنقیح قوانین ومقررات در پرتو تعامل قوای سه گانه» در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نشست تخصصی حقوقی با موضوع «تنقیح قوانین و مقررات در پرتو تعامل قوای سه گانه» با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سی و دومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (مصلی امام خمینی (ره)) برگزار شد.


نشست تخصصی حقوقی با موضوع «تنقیح قوانین ومقررات در پرتو تعامل قوای سه گانه» در روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه 1398 درسرای اهل قلم، سالن علامه دهخدا با حضور مهدي مهدیزاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سیدعلی کاظمی مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه در امر تنقیح و مسلم آقایی طوق عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو و دبیر هیأت مشاورین تدوین و تنقیح و تفسیر قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در ابتداي اين نشست، آقای سید مهدی علوی مشاور دبیر هیات دولت، به عنوان دبیر جلسه با پرداختن به جایگاه و اهميت تنقیح قوانین و مقررات به الگوهاي تنقيحي در كشورهاي ديگر اشاره كرد و با طرح پرسشهايي در اين زمينه، بحث را به اعضای نشست واگذار نمودند
دکتر سید علی کاظمی به عنوان نخستين سخنران اين نشست، ضمن اشاره به تاريخچه تنقيح قوانين و مقررات در كشور، اظهار داشت: بر اساس سياستهاي كلي قضايي ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون برنامه ششم توسعه و قانون احكام دايمي برنامه هاي توسعه اي كشور، تكاليفي در زمينه تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مربوط متوجه قوه قضائیه شده است و از حدود سه سال پيش به اين سوي قوه قضائیه کار تنقیح را انجام می دهد و به طور رسمی به تنقیح قوانین پرداخته است. در عين حال، ايشان عدم توجه لازم قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 به موضوع تعامل ميان قوا را به عنوان يكي از ايرادات اين قانون برشمرد.
سپس دکتر مسلم آقایی به ایراد سخن پرداخت و با تفكيك مفهومي «تنقيح» و «تدوين» بيان داشت كه در 5 دهه گذشته اقدامات قابل توجهي در كشور در زمينه «تنقيح» صورت گرفته اما «تدوين» قوانين در مفهوم اصطلاحي آن انجام نشده است. وي با نگاهي تطبيقي به نحوه انجام اين مهم در كشورهاي ديگر جهان، تنقيح قوانين را متوجه قواي اجرايي دانست چراكه در مرحله اجرای قوانین ایرادات، تعارضات و ابهامات کشف مي شود. در عين حال ايشان وجود اختلاف در تعيين مرجع «تدوين قوانين» را در كشورهاي ديگر خاطرنشان ساخت.
مهدي مهدیزاده، سخنران آخر این نشست ضمن اشاره به اصل تفكيك قوا و لزوم استقلال قوا اظهار داشت که طرح ايده تفكيك و استقلال قوا با رویکرد «تقسیم کار» بوده تا از بروز فساد و استبداد جلوگيري شود و انجام امور به نحو تخصصي صورت پذيرد و استقلال قوا به معناي ايجاد سه قدرت مستقل در درون يك دولت كشور نيست؛ بر اين اساس مساله تعامل قوا امري لاينفك از تفكيك و استقلال آنها است در غير اين صورت نظام حاكمه به ناكارآمدي مي انجامد. در عين حال، تصور درست از مفهوم تنقيح انجام آن را در پرتو تعامل ميان قوا ناگزير مي سازد. وي در مقام تبيين اين سخن به برخي از الزامات تعامل ميان قوا در موضوع تنقيح و تدوين قوانين و مقررات پرداخت و گفت: تنقيح و تدوين «قوانين» و «مقررات» نمي تواند با دو روش متفاوت و با اصول و ضوابطي متفاوت انجام پذيرد ضمن آنكه در قوانين حال و گذشته اين موضوع، نقطه آغاز تنقيح «اجراء» و نقطه پاياني آن «تقنين» بوده و اين جز از مسير تعاملي شايسته ميان قواي سهگانه امكان پذير نيست.
در پایان نشست، سخنرانان به سوالات متعدد حاضران پاسخ دادند.

تاریخ خبر : 1398/02/10
اخبار مرتبط
برگزاری نشست تخصصی با موضوع «نقش تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در دادرسی منصفانه» در استان فارس
انتشار مجموعه تنقيحي ‌قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط
برگزاری سومين نشست تخصصی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در استان فارس
برگزاری نشست تخصصی حقوقی با موضوع آسیب شناسی تورم قوانین در ایران و راهکارهای برون رفت از آن
برنامه‌ جامع ترويجي (علمی، آموزشي و نمايشگاهي) معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري در «استان فارس (شیراز) »
برنامه‌های ترويجي، آموزشي و نمايشگاهي معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در استان فارس
سومين نشست تخصصی معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در آذربايجان شرقي برگزار شد
انتشار مجموعه قانون مدني (چاپ یازدهم - ويرايش دهم)
معرفی کتابخانه دیجیتال قوانین و مقررات
انتشار چاپ سوم کتاب منشور حقوق شهروندی

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: