امروز 1398/04/31

آیین نامه اجرایی بند ک تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ک تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 98/02/22 هيأت وزیران درخصوص"آیین نامه اجرایی بند ک تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور"، طي نامه شماره 20753 در تاریخ 98/02/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1398/02/24

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: