امروز 1398/04/26

خبرخوان
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان های ساحلی و کلانشهرها با مشارکت بخش غیردولتی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تعویق کنکور سراسری به مدت حداقل دو ماه»
اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح احداث سرپناه»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حذف دلار از معاملات بین المللی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» (اعاده اموال نامشروع مسؤولان کشور)
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تبلیغ کلاس های خصوصی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو»
سرخط خبرها
خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 25 تیر ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/04/26

خلاصه مذاکرات جلسات علنی دوشنبه 24 ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/04/25

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 23 تیر ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/04/23

قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
1398/04/22

قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو
1398/04/22

قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا - اقیانوسیه
1398/04/22

قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی - فرهنگی
1398/04/19

طرح اصلاح ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
1398/04/17

طرح اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (تدریس زبان های محلی و قومی در مدارس و دانشگاههای کشور)
1398/04/17

طرح تعیین تکلیف استخدامی کارکنان و مهندسین سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزات مدارس کشور
1398/04/17

طرح اصلاح ماده 2 قانون حمایت خانواده
1398/04/17

طرح اصلاح برخی قوانین راجع به وکالت
1398/04/17

طرح الحاق یک تبصره به بند الف ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
1398/04/17

طرح الحاق یک ماده به قانون معادن
1398/04/17

طرح اصلاح ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
1398/04/16

طرح الحاق یک تبصره به ماده 206 آیین نامه داخلی مجلس شوراي اسلامی
1398/04/12

قانون اصلاح بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی آن
1398/04/09

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 4 تیر ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/04/04

خلاصه مذاکرات جلسات علنی دوشنبه 3 تیر ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/04/04

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 2 تیر ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/04/03