امروز 1398/03/29

خبرخوان
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ممنوعیت تبلیغ کلاس های خصوصی»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو»
نظر شوراي نگهبان درخصوص ابهام مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي‌اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن"
نظر شوراي نگهبان درخصوص مغايرت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "طرح حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي-فرهنگي"
اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه ساماندهی تعهدات دانش آموختگان رشته های پزشکی و پیراپزشکی»
نظر شوراي نگهبان درخصوص مغايرت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "لايحه مديريت بحران كشور"
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران»
اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح ساماندهی صنعت خودرو»
سرخط خبرها
خلاصه مذاکرات جلسات علنی سه‌شنبه 28 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/28

خلاصه مذاکرات جلسات علنی دوشنبه 27 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/28

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی
1398/03/28

آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین
1398/03/27

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشبه 26 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/27

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
1398/03/26

رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1379/۶/6 نود و دومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره ۱۸۹۸ ـ 1379/۷/6
1398/03/26

رأی شماره ۱۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۶ آیین‌نامه مهمانی و انتقالی دانشجویان مصوب سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1398/03/26

رأی شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره 46011/2/201/05/24 ـ 1395/۲/27 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح
1398/03/26

رأی شماره۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۴ از قسمت «الف» صورتجلسه مورخ 1395/2/18 منعقده بین رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ مدیرکل سازمانهای مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای ـ معاون عمرانی استانداری تهران ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران ـ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
1398/03/26

رأی شماره ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال فراز اول طرح تفصیلی تجدیدنظر شهر زنجان و تبصره (۴) آن مورخ ۱365/۱۰/۱0 مصوب کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان زنجان
1398/03/26

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱395/۱۱/12
1398/03/26

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1395/۱۱/۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
1398/03/26

رأی شماره ۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند «ج» ماده ۵ آیین‌نامه تأسیس و اداره امور آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1398/03/26

رأی شماره ۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اصلاح رأی شماره ۶۰۱ ـ 1398/۱۲/9 هیأت عمومی
1398/03/26

رأی شماره‌های ۲۱۶۴ ـ ۲۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
1398/03/26

رأی شماره ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
1398/03/26

رأی شماره ۱۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال آیین‌نامه داخلی شورای شهر کرج مورخ ۱392/۶/16
1398/03/26

رأی شماره‌های ۸۷ الی ۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۵۹۷۴۰ ـ 1395/۱۱/27 و شماره ۴۷۹۹۷ ـ 1396/۱۰/30 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و بخشنامه‌های شماره ۹۸۶۷۲۰ ـ 1395/۱۱/6 و ۱۵۴۲۹۸۵ ـ 1396/۹/9 رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
1398/03/26

رأی شماره ۱۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۹ آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
1398/03/26

مراجع وضع


دستگاه های اجرایی

گروه های موضوعی خبر


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی
1398/03/27

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اضافه شدن معاون ذی ربط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به ترکیب شورای هماهنگی مراکز لرزه نگاری و شتاب گذاری کشور
1398/03/26

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تکلیف دستگاههای اجرایی بر انجام تکالیف نظارتی خود بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها
1398/03/25

قانون حفاظت از خاک
1398/03/22

شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات
1398/03/21

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 19 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی
1398/03/27

آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/03/25

آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/03/25

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انتقال شرکت های آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از پیوست شماره 2 آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به پیوست شماره 1 آیین نامه مذکور
1398/03/25

رأی شماره ۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مرند
1398/03/21

تصوببنامه هیات وزیران درخصوص اجازه ورود، ترخیص و شماره گذاری یک دستگاه وانت تویوتا هایلوکس اهدایی توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1398/03/21

برگزاری کارگاه آموزشی استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه اراک
1398/03/21

رأی شماره ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۳ بند ۶ بیستمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱395/۱۱/12
1398/03/20

کارگاه آموزشی كاربري سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه اراک برگزار می گردد
1398/03/20

نظر شوراي نگهبان درخصوص مغايرت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "طرح حمايت از مرمت و احياي بافتهاي تاريخي-فرهنگي"
1398/03/13

آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
1398/03/01

طرح تعویق کنکور سراسری به مدت حداقل دو ماه
1398/02/30

آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین
1398/03/27

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
1398/03/25

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 19 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/19

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر
1398/03/04

آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی
1398/03/01

لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی
1398/03/01

قانون معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی
1398/03/11

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران»
1398/03/07

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از 12414 متر مربع از اراضی پلاک ثبتی 417 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش ثبتی 9 شهرستان قم به مدت 5 سال به شهرداری جعفریه
1398/03/07

آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی
1398/03/01

لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی
1398/03/01

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تکلیف معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به تهیه طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
1398/03/01

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دوک نشین اعظم لوکزامبورگ
1398/03/20

خلاصه مذاکرات جلسات علنی دوشنبه 20 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/20

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 19 خرداد ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/03/19

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه احداث راه آهن و پل شلمچه - بصره
1398/03/05

لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی
1398/03/01

لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
1398/02/24

حوزه نشر معاونت


محصولات و خدمات نرم افزاری