امروز 1398/04/26

سرخط خبرها
آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی
1397/10/15

تعیین تکلیف وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک
1397/09/03

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات
1397/08/23