مصوبه سند ملی حقوق کودک و نوجوان

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند ملی حقوق کودک و نوجوان ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سند ملی حقوق کودک و نوجوان طی نامه شماره 1400/8874 /دش مورخ 1400/06/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف