تصویبنامه درخصوص تکلیف شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده های نفتی ایران درمورد تسویه بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تکلیف شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده های نفتی ایران درمورد تسویه بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/24 هیات وزیران درخصوص "تکلیف شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده های نفتی ایران درمورد تسویه بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت" طی نامه شماره 66757 مورخ 1400/06/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 24/6/1400 به پیشنهاد شماره 91321/2 مورخ 21/6/1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظف است در قالب بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به مبلغ هفتصد و هفتاد و هشت میلیون و شصت و دو هزار و دویست و سی و سه (233ر062ر778) یورو بابت اصل و فرع تسهیلات مذکور منتهی به پایان سال 1399 و سایر هزینه‌های مترتب را به میزان اعلامی بانک مورد نظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند مستقیماً برداشت و تسویه نماید.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod