بخشنامه با موضوع (کلیه هزینه ها و وجوهی که در قیمت نهایی سیگار تولید داخل و تولید داخل با نشان بین المللی و همچنین توتون پیپ و تنباکوی آماده به مصرف تولید داخلی، در تعیین ارزش کالای قاچاق خروجی محاسبه و لحاظ گردد)

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع (کلیه هزینه ها و وجوهی که در قیمت نهایی سیگار تولید داخل و تولید داخل با نشان بین المللی و همچنین توتون پیپ و تنباکوی آماده به مصرف تولید داخلی، در تعیین ارزش کالای قاچاق خروجی محاسبه و لحاظ گردد) ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع (کلیه هزینه ها و وجوهی که در قیمت نهایی سیگار تولید داخل و تولید داخل با نشان بین المللی و همچنین توتون پیپ و تنباکوی آماده به مصرف تولید داخلی، در تعیین ارزش کالای قاچاق خروجی محاسبه و لحاظ گردد) طی نامه شماره 1400/869546 مورخ 1400/07/04 توسط مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف