تصویبنامه درخصوص بهره برداری از بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان اردبیل استان اردبیل توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص بهره برداری از بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان اردبیل استان اردبیل توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/27 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "بهره برداری از بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان اردبیل استان اردبیل توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 72295 مورخ 1400/07/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت کشور - وزارت راه و شهرسازی

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 27/6/1400 به پيشنهاد شماره  54580/34820 مورخ 24/5/1400 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- بهره‌برداری قطعه (305) از پلاک ثبتی (9719) فرعی از (73) اصلی از (7116) فرعی، واقع در بخش سه شهرستان اردبیل، استان اردبیل، به مساحت (91/1434) متر مربع عرصه و (809) متر مربع اعیان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، جهت استقرار کلانتری در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

2- این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است.

3- با اتمام دوره طرح مصوب، هرگونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیئت وزیران است.

4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و نسبت به صدور سند مالکیت محدوده، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است" اقدام و سند مالکیت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) تحویل نماید.

محمد مخبــر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف