تصویبنامه درخصوص بهره برداری از بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان زنجان استان زنجان توسط وزارت اطلاعات

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص بهره برداری از بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان زنجان استان زنجان توسط وزارت اطلاعات ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/27 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "بهره برداری از بخشی از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان زنجان استان زنجان توسط وزارت اطلاعات" طی نامه شماره 72362 مورخ 1400/07/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی - وزارت اطلاعات

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 27/6/1400 به پيشنهاد شماره 57472/38558 مورخ 3/6/1400 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- بهره‌برداری از میزان مساحت (26/4392) مترمربع از پلاک ثبتی (11436) فرعی از (43) اصلی، مفروز و مجزی شده از (6707) فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش (7) ثبتی شهرستان زنجان، استان زنجان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، جهت الحاق به محدوده پایگاه (سایت) اداری در اختیار وزارت اطلاعات قرار می گیرد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور سند مالکیت پلاک ثبتی مذکور، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت اطلاعات و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است" اقدام و سند مالکیت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) تحویل نماید.

3- در صورت تغییر بهره‏بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏نامه به بهره‏بردار بعدی اقدام نماید.

محمد مخبــر

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف