تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان کرج استان البرز به سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان کرج استان البرز به سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/06/20 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری از یک پلاک ثبتی واقع در شهرستان کرج استان البرز به سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور" طی نامه شماره 72397 مورخ 1400/07/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 20/6/1400 به پيشنهاد شماره 48444/41043 مورخ 8/5/1400 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

1- حق بهره‌برداری از پلاک ثبتی (2602) فرعی از (152) اصلی، قطعه (34) تفکیکی، واقع در بخش ثبتی شهرستان کرج، استان البرز، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور واگذار می­گردد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به اصلاح سند مالکیت پلاک‌‌ثبتی یادشده به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‏برداری سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری کشور و درج عبارت "هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره‌بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است" اقدام و سند مالکیت را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره­کل اموال و مدیریت دارایی‏های دولت) تحویل نماید.

3- در صورت تغییر بهره‏بردار توسط هیئت وزیران، دستگاه بهره‏بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویب‏نامه به بهره‏بردار بعدی اقدام نماید.

محمد مخبر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف