بخشنامه درخصوص معرفی آقای سعید ساروئی به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور مجوزهای سیستمی صادرات کالاهای کشاورزی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص معرفی آقای سعید ساروئی به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور مجوزهای سیستمی صادرات کالاهای کشاورزی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص معرفی آقای سعید ساروئی به عنوان نماینده وزارت جهاد کشاورزی جهت صدور مجوزهای سیستمی صادرات کالاهای کشاورزی طی نامه شماره 1400/889715 مورخ 1400/07/10 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف