بخشنامه درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل (IPI) شرکت سایپا دیزل تا پایان اسفند ماه 1400

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل (IPI) شرکت سایپا دیزل تا پایان اسفند ماه 1400 ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمدید اعتبار میزان ساخت داخل (IPI) شرکت سایپا دیزل تا پایان اسفند ماه 1400 طی نامه شماره 1400/916336 مورخ 1400/07/16 توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف