بخشنامه درخصوص گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش و میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری محصول شرکت صنایع خودرو سازی مدیران

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش و میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری محصول شرکت صنایع خودرو سازی مدیران ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش و میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری محصول شرکت صنایع خودرو سازی مدیران طی نامه شماره 1400/923486 مورخ 1400/07/17 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف