تصویبنامه درخصوص بسته سیاستی حمایت از زعفران

تصویبنامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص بسته سیاستی حمایت از زعفران ابلاغ شد.

شماره 020/14599 - 1400/07/07 

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور خارجه ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ 1400/06/29 به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بسته سیاستی حمایت از زعفران را به شرح ذیل تصویب کرد:

1ـ قیمت خرید حمایتی زعفران تولیدی کشاورزان در سال جاری نوع نگین صادراتی به ازاء هر کیلوگرم 205 میلیون ریال تعیین می‏گردد. این قیمت بعنوان قیمت پایه زعفران نگین صادراتی می‏باشد و مجری خرید حمایتی مجاز است متناسب با شرایط بازار نسبت به افزایش آن اقدام نماید.

2ـ شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی مکلف است از طریق صندوق‏های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (به عنوان مجری خرید زعفران) نسبت به خرید حمایتی صرفاً با هدف صادرات و توسعه بازار خارجی زعفران اقدام نماید.

3ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‏های عامل نسبت به تأمین مبلغ ده هزار میلیارد (10000/000/000/000) ریال تسهیلات با نرخ (8) درصد و دوره بازپرداخت (18) ماهه برای مجریان خرید حمایتی زعفران اقدام نماید.

تبصره (1): در صورت نیاز، تسهیلات پیش بینی شده تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50000/000/000/000) ریال با تصویب شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قابل افزایش می باشد.

تبصره (2): وزارت جهادکشاورزی موظف است مابه‏التفاوت سود تسهیلات موضوع این بند را از محل منابع  قانونی در اختیار پرداخت نماید.

تبصره (3): بانک‏های عامل موظفند کالای خریداری شده از کشاورزان و تحویلی به انبارهای مجری خرید زعفران را زیر کلید برده و به‏عنوان تضمین وثایق مورد نیاز برای تسهیلات دریافتی قبول نماید.

4ـ بانک کـشاورزی مکلف است نسبت به تأمین مبلغ پنج هزار میلیارد (5000/000/000/000) ریال تسهیلات با نرخ (8) درصد و دوره بازپرداخت (18) ماهه برای اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تولیدی سراسر کشور جهت خرید حمایتی زعفران تولید سال جاری با هدف صادرات اقدام نماید.

تبصره: وزارت جهادکشاورزی موظف است مابه‏التفاوت سود تسهیلات موضوع این بند را از محل منابع  قانونی در اختیار پرداخت نماید.

5 ـ صادرکنندگان زعفران از مشوق‌های زیر برخوردار می‌شوند:

الف) با صادرات زعفران از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران، مازاد ارزش فروش هر کیلوگرم محصول زعفران از 1000 یورو از تعهد ارزی معاف می‏باشد.

ب) با صادرات زعفران درصورت خریداری و ترخیص کالا از طریق بازار گواهی سپرده کالایی در بورس، پنجاه درصد مازاد ارزش فروش هر کیلوگرم محصول زعفران از 1000 یورو از تعهد ارزی معاف می‏باشد.

ج) صادرکنندگان می‌توانند با ارز حاصل از صادرات زعفران نسبت به واردات نهاده‌ها و محصولات کشاورزی با تأیید وزارت جهاد کشاورزی اقدام نمایند.

6 ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اخذ تخفیف تعرفه‌ای برای صادرات زعفران به کشورهای طرف عمده تجاری با جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

7ـ به منظور ارتقاء ضریب مکانیزاسیون و استفاده از فناوری‌های نوآورانه در زنجیره ارزش زعفران، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از محل منابع موضوع بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 و سایر منابع قانونی در اختیار، نسبت به تأمین تسهیلات موردنیاز تولیدکنندگان و سرمایه‏گذاران زنجیره ارزش زعفران اقدام نماید.  

8 ـ شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی مکلف است حداکثر تا پایان سال 1400 نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت زعفران با مشارکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زنجیره ارزش زعفران اقدام نماید.

تبصره (1): وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با استناد به ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده (17) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق فروش بخشی از املاک و دارائی سازمان جهاد کشاورزی استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی نسبت به تأمین سهم دولت تا سقف 49% به مبلغ 500 میلیارد ریال اقدام نماید.

تبصره(2): وزارت جهادکشاورزی در جهت مشارکت کلیه کشاورزان تولیدکننده زعفران در استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی نسبت به تأمین یارانه سهم هر کشاورز (به ازاء هر نفر یک میلیون ریال) در تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت زعفران، به میزان حداکثر 200 میلیارد ریال از محل منابع پیش‏بینی شده در قانون بودجه سال 1400 اقدام نماید.

تبصره (3): سود سهم دولت حاصل از انجام عملیات موضوع این مصوبه به عنوان افزایش سرمایه دولت در همان صندوق منظور می‏گردد.

تبصره (4): صندوق حمایت از توسعه صنعت زعفران موظف است پس از تشکیل، نسبت به مدیریت بازار و کل زنجیره ارزش زعفران از سال 1401 اقدام نماید.

9ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است سند راهبردی توسعه زنجیره ارزش زعفران را حداکثر ظرف مدت یک ماه تدوین و جهت تصویب به دبیرخانه شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه نماید.

10ـ دبیرخانه شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با همکاری شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تولیدی سراسر کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل خرید حمایتی انواع و درجات مختلف زعفران را تهیه و توسط رئیس شورا و وزیرجهاد کشاورزی ابلاغ می‏گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی نژاد

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف