تصویبنامه درخصوص اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع تعيين وزيران كشور، دادگستری و امور اقتصادی و دارايی به عنوان وزيران منتخب هيات وزيران در شورای عالی اداری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع تعيين وزيران كشور، دادگستری و امور اقتصادی و دارايی به عنوان وزيران منتخب هيات وزيران در شورای عالی اداری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/18 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عبارتی در تصویبنامه موضوع تعيين وزيران كشور، دادگستری و امور اقتصادی و دارايی به عنوان وزيران منتخب هيات وزيران در شورای عالی اداری" طی نامه شماره 77105 مورخ 1400/07/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت كشور- وزارت دادگستری

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان اداری و استخدامی کشور

هيئت وزيران در جلسه 18/7/1400 به پیشنهاد شماره 33840 مورخ 31/6/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (3) ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- تصويب کرد:

در تصویب­نامه شماره 127811/ت49654هـ مورخ 16/7/1392 عبارت "کشور" به عبارت "ارتباطات و فناوری اطلاعات" اصلاح می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف