تصویبنامه درخصوص تعیین رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/21 هیات وزیران درخصوص "تعیین رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" طی نامه شماره 77584 مورخ 1400/07/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هيئت وزيران در جلسه 21/7/1400 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (12) تصویب­نامه شماره 27133/ت23913هـ مورخ 10/6/1380، موضوع تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین­نامه اجرایی بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای داود منظور به عنوان رییس كل سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رییس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف