تصویبنامه درخصوص تعیین چند تن از اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین چند تن از اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/07/21 هیات وزیران درخصوص "تعیین چند تن از اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار" طی نامه شماره 77593 مورخ 1400/07/24 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هيئت وزيران در جلسه 21/7/1400 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای (8) و (9) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1384- تصویب کرد:

آقایان علی سعیدی، سیدموسی میرفیض فلاح شمس و احمد شعبانی کلیشمی به عنوان اعضای شورای­عالی بورس و اوراق بهادار موضوع بند (8) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آقایان رسول سعدی (برای بورس کالا) و علی امامی­میبدی (برای بورس انرژی) به عنوان عضو شورای یادشده موضوع بند (9) ماده مذکور تعیین می­شوند.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف