تصویبنامه درخصوص تعیین یک عضو شورای عالی کار

تصویبنامه درخصوص تعیین یک عضو شورای عالی کار ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/08/09 هیات وزیران درخصوص "تعیین یک عضو شورای عالی کار" طی نامه شماره 86822 مورخ 1400/08/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هيئت وزيران در جلسه 9/8/1400 به پیشنهاد شماره 13401 مورخ 27/7/1400 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد بند (ب) ماده (167) قانون کار – مصوب 1369- تصويب کرد:

آقای مجید دوستعلی به عنوان عضو شورای­عالی کار تعیین می­شود.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف