بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده مدل (FAW CA 4180P66K24E5 MT(4*2 مربوط به شرکت سیبا موتور تا پایان اسفند ماه سال 1400

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده مدل (FAW CA 4180P66K24E5 MT(4*2 مربوط به شرکت سیبا موتور تا پایان اسفند ماه سال 1400 ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده مدل (FAW CA 4180P66K24E5 MT(4*2 مربوط به شرکت سیبا موتور تا پایان اسفند ماه سال 1400 طی نامه شماره 1400/1209911 مورخ 1400/09/09 توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف