آیین نامه اجرایی بند ش تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ش تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/09/21 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ش تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور" طی نامه شماره 115266 مورخ 1400/09/28 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه 21/9/1400 به پیشنهاد شماره 22902/2 مورخ 19/2/1400
وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین­نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

 

ماده 1- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- قانون: قانون مالیات­های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن.

2- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

3- اشخاص مشمول: کلیه مالکین انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین)، برای اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال و برای اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از (18) سال تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ده میلیارد (000ر000ر000ر10) ریال.

ماده 2- نرخ مالیات سالانه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاقک (کابین) موضوع این آیین­نامه بر اساس جدول زیر می­باشد:

 

مجموع ارزش روز انواع خودروی سواری و وانت دو اتاقک (کابین) (ریال)

نرخ مالیات سالانه (درصد)

از

تا

نسبت به مازاد

0

000ر000ر000ر10

0

-

001ر000ر000ر10

000ر000ر000ر15

000ر000ر000ر10

1

001ر000ر000ر15

000ر000ر000ر30

000ر000ر000ر15

2

001ر000ر000ر30

000ر000ر000ر45

000ر000ر000ر30

3

نسبت به مازاد 000ر000ر000ر45

4

 
ماده 3- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه­های اجرایی موظفند در اجرای ماده (169) مکرر قانون، آخرین داده­ها و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص کلیه مالکین خودروها در ابتدای سال 1400، از قبیل مشخصات هویتی، نشانی اقامتگاه قانونی و شماره تماس (تلفن ثابت و همراه) و مشخصات خودرو را به نحوی که سازمان درخواست می­کند از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

ماده 4- وزارتخانه­های کشور (سازمان ثبت احوال کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه­های دارای اطلاعات مربوط مکلفند اطلاعات هویتی کلیه اشخاص و فرزندان کمتر از (18) سال و محجور تحت تکفل آنها را به نحوی که سازمان درخواست می­کند، از طریق تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس)، ظرف (15) روز از تاریخ درخواست در اختیار سازمان قرار دهند.

تبصره- متخلف از این حکم، مشمول ضمانت اجرای مندرج در تبصره (1) و تبصره (3) ماده (169) مکرر قانون خواهد شد.

ماده 5- در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آنها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودروهای تحت تملک، مشمول این آیین­نامه خواهند بود.

ماده 6- سازمان می­تواند ارزش روز انواع خودروهای سواری و وانت دو­ اتاقک (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو، موضوع تبصره (6) ماده (42) قانون مالیات بر ارزش­افزوده که تا پایان سال 1399 اعلام شده است، تعیین نماید.

ماده 7- سازمان موظف است پس از اخذ داده­ها و اطلاعات دریافتی از دستگاه­های موضوع مواد (3) و (4) این آیین­نامه نسبت به تعیین دارایی­های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان دی ماه سال 1400 اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

تبصره- در صورتی که میزان مالیات موضوع این آیین­نامه طی موعد مقرر به اطلاع اشخاص مشمول نرسد، این اشخاص مشمول پرداخت مالیات نمی­باشند.

ماده 8- کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودروهای خود را مطابق نرخ­های موضوع ماده (2) این آیین­نامه، حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1400 پرداخت نمایند.

ماده 9- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال 1400 نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام ننمایند، سازمان می­تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید.

ماده10- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین­نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات­های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین­نامه نمی باشند. متخلفین در پرداخت مالیات متعلق مسئولیت تضامنی دارند.

تبصره 1- سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات موضوع مواد (3) و (4) این آیین­نامه، با طراحی سامانه­ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودروهای مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین­نامه را برای اشخاص مشمول فراهم نماید و تمهیدات لازم را به­منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.

تبصره 2- سازمان موظف است پس از وصول مالیات­های متعلق، گواهی پرداخت مالیات سالانه خودروهای مشمول موضوع این آیین نامه را در سامانه مربوط صادر نماید.

ماده 11- چنانچه اشخاص مشمول، با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش خودرو یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (9) این آیین­نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها مطابق قانون رسیدگی می­شود.

 

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف