تصویبنامه درخصوص تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1400/10/08 هیات وزیران درخصوص "تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال" طی نامه شماره 123313 مورخ 1400/10/11 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 8/10/1400 به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم ده درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی‌ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی، "کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال" با عضویت آقایان عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس)، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجت­اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور و علی صالح­آبادی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

الف- توسعه زیر ساخت‌های اقتصاد دیجیتال

ب- برطرف کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور

پ- حمایت از سکو(پلتفرم)‌ها و کسب و کارها دیجیتال و فناوری پایه در کشور

ت- بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور

ث- برطرف کردن موانع فعالیت سکو (پلتفرم‌)های ایرانی در سطح بین‌المللی

ج- توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال

2- تصمیم­گیری در خصوص امور اجرایی موضوعات یادشده که با اکثریت آرای اعضا اتخاذ می‌شود، به اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور تفویض می­شود.

3- تصمیم­گیری درخصوص تصویب و اصلاح مقررات مربوط به موضوعات یادشده که با موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه اتخاذ می‌شود، به وزیران عضو کارگروه تفویض می­شود.

4- تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین­نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

5- کارگروه یادشده موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به رییس‌جمهور ارایه کند.

محمد مخبـر

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف