بخشنامه درخصوص مستهلک نمودن اظهارنامه های صادراتی سیب درختی استفاده شده در ثبت سفارش واردات موز برای جلوگیری از استفاده مجدد

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص مستهلک نمودن اظهارنامه های صادراتی سیب درختی استفاده شده در ثبت سفارش واردات موز برای جلوگیری از استفاده مجدد ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص مستهلک نمودن اظهارنامه های صادراتی سیب درختی استفاده شده در ثبت سفارش واردات موز برای جلوگیری از استفاده مجدد طی نامه شماره 1400/1489866 مورخ 1400/11/02 توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف