ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 1401/01/24 هیات وزیران درخصوص "ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1401 کل کشور" طی نامه شماره 21502 در تاریخ 1401/02/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف