بخشنامه درخصوص تغییر نام شناورهای UNIVERSE1،VANINA،KABUL و OOCJ DUBAI

بخشنامه درخصوص تغییر نام شناورهای UNIVERSE1،VANINA ،KABUL و OOCJ DUBAI ابلاغ شد.

بخشنامه درخصوص تغییر نام شناورهای UNIVERSE1،VANINA ،KABUL و OOCJ DUBAI طی نامه شماره 1401/246414 مورخ 1401/02/26 توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف