مصوبات جلسه 387 هیات واگذاری مورخ 1401/03/23

مصوبات جلسه 387 هیات واگذاری مورخ 1401/03/23 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 387 هیات واگذاری مورخ 1401/03/23 طی نامه شماره 74795 مورخ 1401/04/21 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف