بخشنامه در خصوص احکام ناظر به قاچاق تحت رویه ترانزیت

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص احکام ناظر به قاچاق تحت رویه ترانزیت ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص احکام ناظر به قاچاق تحت رویه ترانزیت طی نامه شماره 1401/681186 مورخ 1401/05/18 توسط مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف