بخشنامه درخصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعیین تکلیف اظهارنامه های صادراتی در جریان طی نامه شماره 1401/933241 مورخ 1401/06/30 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف