بخشنامه موضوع چگونگی تنظیم گزارش وقوع تخلف و جرم و اجرای رویه واحد قانونی در مورد پرونده های متشکله فرآورده های نفتی قاچاق

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع چگونگی تنظیم گزارش وقوع تخلف و جرم و اجرای رویه واحد قانونی در مورد پرونده های متشکله فرآورده های نفتی قاچاق ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع چگونگی تنظیم گزارش وقوع تخلف و جرم و اجرای رویه واحد قانونی در مورد پرونده های متشکله فرآورده های نفتی قاچاق طی نامه شماره 1401/982044 مورخ 1401/07/10 توسط معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف