بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات طی نامه شماره 1401/1179166 مورخ 1401/08/15 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف