اساسنامه صندوق ملی مسکن

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اساسنامه صندوق ملی مسکن ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسات مورخ 1400/11/24، 1401/05/05 و 1401/07/25 هیات وزیران درخصوص "اساسنامه صندوق ملی مسکن" طی نامه شماره 149187 مورخ 1401/08/18 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف