آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

تصویبنامه وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال درخصوص آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال درخصوص «آیین نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور» طی نامه شماره 160632 در تاریخ 1401/09/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف