بخشنامه موضوع رفع ممنوعیت صادرات کنسانتره خوراک طیور و مجاز مشروط بودن صادرات انواع مکمل، کنسانتره دام و طیور و خوراک آماده طیور

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع رفع ممنوعیت صادرات کنسانتره خوراک طیور و مجاز مشروط بودن صادرات انواع مکمل، کنسانتره دام و طیور و خوراک آماده طیور ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع رفع ممنوعیت صادرات کنسانتره خوراک طیور و مجاز مشروط بودن صادرات انواع مکمل، کنسانتره دام و طیور و خوراک آماده طیور طی نامه شماره 1401/1366902 مورخ 1401/09/16 توسط مدیر کل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف