بخشنامه موضوع ارسال تصویبنامه هیات وزیران به شماره 125522 مورخ 1401/07/17 مربوط به مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال تصویبنامه هیات وزیران به شماره 125522 مورخ 1401/07/17 مربوط به مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ارسال تصویبنامه هیات وزیران به شماره 125522 مورخ 1401/07/17 مربوط به مشوق های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال طی نامه شماره 200/1401/49 مورخ 1401/09/20 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف