بخشنامه درخصوص رفع ممنوعیت صادرات موی بز (موی زبر حیوان) حلاجی نشده شانه نزده

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات موی بز (موی زبر حیوان) حلاجی نشده شانه نزده ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص رفع ممنوعیت صادرات موی بز (موی زبر حیوان) حلاجی نشده شانه نزده طی نامه شماره 1401/1385622 مورخ 1401/09/21 توسط مدیرکل دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف