بخشنامه درخصوص دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق گمرکی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق گمرکی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی اوراق گمرکی طی نامه شماره 1401/1577518 مورخ 1401/10/27 توسط معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف