بخشنامه موضوع ابلاغ ردیف تعرفه های متناظر مشمول ترخیص درصدی

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغ ردیف تعرفه های متناظر مشمول ترخیص درصدی ابلاغ شد.

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع ابلاغ ردیف تعرفه های متناظر مشمول ترخیص درصدی طی نامه شماره 1402/245783 مورخ 1402/02/30 توسط مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف