مصوبه جلسه علنی مورخ 98/03/19 شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع بررسی پیشنهاد برداشت مبلغ 85 میلیارد ریال از محل موجودی حساب اختصاصی اخذ هزینه تامین پارکینگ و استرداد این مبلغ به حساب مذکور

مصوبه جلسه علنی مورخ 98/03/19 شورای اسلامی شهر اصفهان موضوع بررسی پیشنهاد برداشت مبلغ 85 میلیارد ریال از محل موجودی حساب اختصاصی اخذ هزینه تامین پارکینگ و استرداد این مبلغ به حساب مذکور ابلاغ شد.

28/98/932 - 1398/03/22 جناب آقاي دكتر قدرت اله نوروزي شهردار محترم اصفهان موضوع: مصوبه شوراي اسلامي با سلام و احترام لايحه شماره 98/1766/س مورخ 98/3/12 در پيشنهاد برداشت مبلغ 85 ميليارد ريال از محل موجودي حساب اختصاصي اخذ هزينه تامين پاركينگ و استرداد اين مبلغ به حساب مذكور، در سررسيد 7 ماهه با قيد يك فوريت مصوب شده، در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري با حضور نمايندگان كميسيون حمل و نقل و فناوري اطلاعات، منتهي به جلسه علني مورخ 98/3/19 مورد بررسي قرار گرفت و پيشنهاد ارائه شده بر اساس مفاد ماده 39 آيين نامه مالي شهرداريها با قيد تاكيدات و توصيه هاي ذيل به تصويب رسيد: 1. جابجايي مبلغ 85 ميليارد ريال مذكور باعث بروز توقف در اجراي عمليات احداث پاركينگها بر اساس اعتبارات مندرج در بودجه مصوب نگردد. 2. پيش بيني اعتبارات جهت احداث پاركينگهاي جديد بر اساس برآورد درآمدهاي مرتبط تا پايان سال جاري در اصلاح بودجه سال 98 انعكاس يابد. 3. احداث پاركينگهاي مورد نياز در سطح شهر به ويژه در ايستگاههاي مترو (مبدأ و مقصد) با هماهنگي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري در اولويت قرار گيرند. 4. مبلغ 85 ميليارد ريال قرض الحسنه برداشتي منحصراً در رديفهاي اعتبارات عمران شهري هزينه گردد. مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد. فتح اله معين رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان متن این نامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف