سال انتشار: 1390
قانون مديريت خدمات كشوري (سارع)

دوره چاپ: 1
سال انتشار: 1390
فصل انتشار: 1
ماه انتشار: 5
تعداد صفحه: 80
قیمت روی جلد: 7000
تعداد چاپ: 2000
شماره پرونده: 1504-2-0-1-2
شابک: 9789645849397
آدرس کتاب:

دسته بندی ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف